Werkgroep Historische Binnenruimten

In een historisch interieur komen verschillende disciplines samen. Restauratoren werken veelal samen met historici, architecten, aannemers en ambachtslieden op de bouw. Een ieder die hier in zijn werkpraktijk mee te maken heeft is van harte welkom bij de werkgroep Historische Binnenruimten van RN, om deel te nemen of zelf activiteiten te ontplooien.

Doelstelling


I Professionalisering

Professionaliseren van conservering & restauratie van gebouwd erfgoed en de disciplines die daarin werkzaam zijn.

II Positionering, samenwerking, contacten tussen disciplines

De restauratiedisciplines werkzaam aan het gebouwd erfgoed bewust maken van elkaars bestaan om meer samenhang tussen de verschillende aandachtsgebieden tot stand te kunnen brengen.

III Scholing, kennis en ervaring uitwisselen

Creëren van ruimte voor education permanente voor de individuele leden. Dit komt de professionaliteit van zowel de individuele leden als ook van het gehele vakgebied ten goede.

IV Restauratiekwaliteit bevorderen

Kennismaking met monumenten zorgers (medewerkers van de verschillende overheden: Rijksdienst, provincies of gemeenten)

Activiteiten

Werkbezoeken en Excursies:

Graag wil deze werkgroep actief in het veld projecten bekijken en bezoeken. Om met elkaar verschillende restauraties, restauratieopvattingen en behandelstrategieën te doorgronden. Het doel is een kennisuitwisseling te bewerkstelligen tussen iedereen die niet alleen locatie gebonden objecten, maar ook kunst in de openbare ruimte onderzoekt, onderhoudt en herstelt. Een van de manieren om dit te doen is via informele werkbezoeken op locatie. De betrokken restauratoren kunnen een toelichting geven op hun werk en ideeën uitwisselen met de deelnemers van het werkbezoek. Het eerste succesvolle werkbezoek was op 22 april 2010 aan de in restauratie verkerende kerkzolder van Museum Ons’ Lieve Heer op Solder in Amsterdam. Inmiddels zijn er meer inspirerende bezoeken achter de rug. Het concept slaat aan!

Lees in het blog van de AU Courant over de afgelopen excursies en werkbezoeken.

Werkbezoek

11 september 2020

Stoomschip SS Rotterdam

Bijeenkomst op de bijzondere locatie het Stoomschip de ‘SS Rotterdam’

8 oktober 2021

Beschilderde plafonds, Amsterdam

RNverslag_Leliegracht

Werkbezoek Keizersgracht 74

Historische Binnenruimten

Overige activiteiten

Leden kunnen via de werkgroep verschillende activiteiten organiseren. Leden kunnen hier meer over lezen in het blog van de AU Courant.

Werkgroep vertegenwoordigers

De werkgroep heeft drie leden.

Bernice Crijns (adviesrol)

Karin van der Lem

Frederik Franken

Bernice Crijns

Is werkzaam als specialist Kleur en Schilderingen bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Zij treedt vanuit deze functie op als adviseur voor de werkgroep Historische Binnenruimten van RN. Opgeleid als sierschilder, architectuurhistoricus en restaurator-onderzoeker schilderijen en beschilderde objecten in Historische Binnenruimten bij Stichting Restauratie Atelier Limburg, met als specialisatie behoud en herstel van hout- en marmerimitaties.

Karin van der Lem

Is opgeleid als restaurator van Historische Binnenruimten aan de Universiteit van Amsterdam en eigenaar van het bedrijf De Kunstkoesteraars; een professioneel collectief, gespecialiseerd in research, conservering en restauratie van modern en historisch cultuurgoed met als specialisatie muurschilderingen uit de Moderne Tijd.

Frederik Franken

Is opgeleid aan de TU Delft en na ervaring opgedaan te hebben in Italië als zelfstandig restauratie-architect (Bureau Bouwhistorisch Onderzoek en Restauratie F. Franken) gevestigd in Amsterdam. Gespecialiseerd in het conserveren van interieurs worden restauratieplannen opgesteld aan de hand van onderzoek. Waarna voor de uitvoering voornamelijk wordt samengewerkt met restauratoren en andere restauratie specialisten.

Wij nodigen jullie uit om met ons samen de werkgroep historische binnenruimten te bemannen!

Meld je aan via een mailtje aan historischebinnenruimten@restauratoren.nl.
Voel je vrij om ideeën aan te dragen voor de werkgroep of een interessante casus in te brengen voor een werkbezoek.

Hartelijke groet,

Bernice, Karin en Frederik