Educatie

Een professionele beroepsbeoefening kenmerkt zich door permanente educatie en het volgen van actuele ontwikkelingen op het vakgebied.

In een professionele beroepspraktijk staat kennisbevordering en -uitwisseling centraal. Restauratoren Nederland wil op een positieve manier alle restauratoren, behoudsmedewerkers, geassocieerde leden en studentleden stimuleren zich in hun beroepsuitoefening verder te ontwikkelen.

Dit doet RN door:

  • Het organiseren van activiteiten, zoals workshops, lezingen, studiedagen, werkbezoeken.
  • Het financieel ondersteunen van deelname aan congressen met het educatiefonds
  • Uitwisseling van vakkennis door het verenigingsblad: de Au Courant

 

Activiteiten: workshops, lezingen, studiedagen, werkbezoeken

RN stimuleert haar leden om nieuwe ontwikkelingen op het vakgebied te volgen, en opgedane kennis te delen. Dit kan op verschillende manieren gebeuren, door middel van workshops, lezingen, studiedagen of een werkbezoek. Het initiatief en de organisatie ervan ligt zo veel mogelijk bij de leden zelf. Het bestuur vervult een enthousiasmerende, inhoudelijk adviserende, coördinerende en faciliterende rol. Leden die een actieve rol willen vervullen organiseren zich in werkgroepen. Een werkgroep kan opgericht worden rondom een eenmalig evenement, maar kan ook een langdurig karakter hebben rondom een bepaald thema.

Coördinatie van lezingen en workshops, alsmede financiële ondersteuning wordt gegeven door het ECP (Evenementen Coördinatie Punt). Deze functie wordt vervuld door het secretariaat.

 

Een activiteit organiseren? Ga naar Werkgroepen

Zie de Agenda voor geplande (en reeds gegeven) workshops