Werkgroep Muurschilderingen RN organiseert Expertmeeting Muurschilderingen

  • Datum12-03-2020
  • Tijd13:00 - 16:30
  • Adres
    • RCE
    • Smallepad 5
    • Amersfoort
Routebeschrijving

De werkgroep Muurschilderingen van RN organiseert in de middag van 12 maart bij de RCE in Amersfoort de Expertmeeting Muurschilderingen. Dit is een kleinschalig platform voor leden van de RN Werkgroep Muurschilderingen om kennis en ervaringen uit te wisselen. Het thema van deze eerste middag is Kennisuitwisseling.

We starten met een groepsdiscussie over de huidige stand van zaken en de toekomst van de discipline muurschilderingen.

De meeting is bedoeld voor restauratoren die op dit moment aan muurschilderingen werken. Als je aanwezig wilt zijn draag je een korte casus/dilemma over je werk aan die we in de groep zullen bespreken.

 

De expertmeeting zal er als volgt uitzien:

13:00-13:30 Inleidende discussie: Wie zijn we en waar staan we op dit moment? Welke plek krijgt muurschilderingen momenteel binnen de opleiding aan de UVA? (toelichting Merel Lantman)

13:30-16:00 Bespreken van casussen (ong. 5 min per casus, met of zonder een paar slides)

16:00-16:30 Agenda bespreken; aandachtspunten volgende meeting, workshops en werkbezoeken

16:30 Borrel

De Expertmeeting heeft een maximum van 20 deelnemers, om zo effectieve discussie te faciliteren. Om je aan te melden, stuur een mailtje naar Roos Keppler (roos@rooskeppler.com) en Jorien Duivenvoorden (jorien@duifconservering) met een korte beschrijving van je werk en motivatie om deel te nemen aan deze Expertmeeting. De notulen zullen achteraf gedeeld worden via de website van RN, zodat ook diegenen die niet deelgenomen hebben op de hoogte kunnen blijven. In de toekomst zullen meer van deze bijeenkomsten georganiseerd worden.