Bijeenkomst Restauratoren Nederland 14 september 2019

Notulen van deze bijeenkomst treft u onderaan de pagina.

Zalen van Zeven Utrecht 

Beste leden van Restauratoren Nederland,

Op 14 september waren 27 leden van Restauratoren Nederland (RN) aanwezig om het op 1 juli gelanceerde Restauratorenregister te bespreken. Aanleiding voor de bijeenkomst waren de zorgen van een groot deel van de leden over de inhoudelijke kwaliteit, het keuringsproces en de haalbaarheid van het Register. Met een nieuwe samenstelling van de begeleidingscommissie voor het Restauratorenregister en nieuwe bestuursleden voor RN, werd het nodig geacht de leden opnieuw te raadplegen. Praktische vragen konden worden gesteld, maar ook zorgen en vraagtekens zijn zo goed als mogelijk besproken.

Doel van het Register is om het vak inhoudelijk vooruit te helpen en het meer zichtbaar maken van restauratoren met een gedegen opleiding en/of praktijkervaring. Er zal een stip op de horizon worden gezet waarbij de deur voor de toekomstige zelfbenoemde restaurator, zonder gedegen opleiding, gesloten zal worden wat het vak van restaurator beter zal beschermen. De eerste fase, de structuur, van het Register is afgerond. Nu is het de beurt aan zogenaamde ‘finetuning’.

Ten eerste kwam naar voren dat de betrokkenheid van ERM en de toetsende instellingen Hobéon en SGS onduidelijk is. De reden voor de betrokkenheid van deze partijen is de eis vanuit de Nederlandse wetgeving dat er bij het toezicht op een beroepsregister onafhankelijke partijen betrokken zijn. Een grote beroepsvereniging zoals RN kan dit niet alleen doen zonder terecht te worden gewezen door een mededingingsautoriteit. Bovendien is het werkveld groter dan de leden van RN alleen.

Uit de RN-bijeenkomst is ook gebleken dat er weinig vertrouwen is in ERM, Hobéon en SGS omdat niet duidelijk is welke mensen hierbij betrokken zijn en wat voor rol RN en restauratoren uit het veld hebben gespeeld in de ontwikkeling van het Register. Leden hebben aangegeven dit proces aan hen voorbij is gegaan. De afgelopen twee jaar is er gebrek aan transparantie geweest. Restauratoren Nederland wil de transparantie terugbrengen door een aanspreekpunt aan te wijzen. Jazzy de Groot heeft naast Vincent van Drie zitting genomen in de begeleidingscommissie (zie hieronder voor de samenstelling) van het Register en zal dit aanspreekpunt worden. Door middel van een blog via RN zal ze persoonlijk de leden op de hoogte houden van ontwikkelingen. Ook staat zij open voor vragen en suggesties.

De toetsende instellingen zullen gebruik maken van experts uit het veld om te oordelen of een restaurator opgenomen kan worden in het Register. Uit de RN-bijeenkomst is duidelijk geworden dat dit proces om het moment niet transparant genoeg is. Om dit op te helderen heeft Jazzy de Groot zich aangemeld bij het register en zal dit proces delen met de leden. Ook verneemt RN graag op- of aanmerkingen over het proces van haar leden die zich ook aanmelden voor het register. Dit om het toelatingsproces transparant en voor verbetering vatbaar te maken.

Namens het bestuur,

Jazzy de Groot

De samenstelling van de begeleidingscommissie van het Register bestaat uit: Alwin van Hoes, Bas van Velzen, Ella Hendriks, Esther Wieringa, Matteo Visser, Natasha Herman, Walter de Koning, Andre Hoek, Bill Wei, Erick Douwes, Jazzy de Groot, Merel van Schrojensteinlantman, Randolph Algera, Vincent van Drie

20190914 Bijeenkomst Restauratoren Register aangepaste versie exclusief namen