Historische binnenruimten

De restauratie van beschilderde, nagelvaste onderdelen in het interieur: beschilderde deuren, luiken, plafonds, behangsels en muurschilderingen.

De restaurator historische binnenruimten benadert het interieur als een samenhangend geheel van architectuur, decoratieve afwerkingen en meubilair. Een restaurator historische binnenruimten is in staat om schilderingen op uiteenlopende dragers te restaureren, waaronder muurschilderingen, linnen wand bespanningen, papierbehang, goudleer behang, of verschillende beschilderde houten onderdelen, zoals balkenplafonds, lambriseringen of deuren. Vanwege de diversiteit aan materialen zal hij / zij vaak samenwerking zoeken met restauratoren uit andere disciplines. Restauratoren in deze discipline zijn ook vaak verder gespecialiseerd.

Restauratoren in de discipline Historische Binnenruimten zijn opgeleid om kleurhistorisch onderzoek uit te voeren. Dit is archeologisch onderzoek naar de geschilderde afwerkingen in het interieur. Het onderzoek brengt in beeld hoe een interieur er oorspronkelijk en in de loop van de tijd heeft uitgezien. Idealiter gebeurt dit voorafgaand aan een restauratie, van waaruit een restauratieplan kan worden gemaakt.

Zoek een Historische binnenruimten Restaurator