Hout en meubelen

De conservering en restauratie van houten objecten, waaronder sculpturen, meubelen en andere gebruiksvoorwerpen, of interieurelementen, zoals trappen, parket en lambriseringen.

Restauratoren in de discipline hout worden vaak meubelrestaurator genoemd. Maar naast houten meubels (stoelen, kasten, kisten, e.d.) kan deze houtrestaurator ook andere objecten van hout behandelen, zoals bijvoorbeeld beelden/sculpturen en interieuronderdelen zoals houten trappen, parket en lambriseringen. Vaak bestaan de objecten uit meerdere materialen en zijn bij de vervaardiging meerder vaklieden betrokken geweest. Ook bij de restauratie wordt daarom vaak de samenwerking gezocht met andere specialisten.

Zoek een Hout Restaurator