Steen

Conservering en restauratie van stenen beelden en architectonische elementen, zoals marmeren schouwen en gebeeldhouwde kapitelen.

Steen restauratie kent een sterk ambachtelijke component. Platen marmer op tafels, in vloeren en in schouwen bijvoorbeeld, kunnen vaak op een verrassende wijze worden samengevoegd zodat de breuk nagenoeg niet meer opvalt. Ontbrekende delen van een interieurelement kunnen weer worden toegevoegd in de juiste steen soort en met de juiste afwerking. Breuken in traponderdelen en oude grafzerken worden zo hersteld dat ze niet na enkele jaren weer losraken. Over het algemeen betreft deze expertise beschadigde kunstwerken, ornamenten en interieurdecoratie van marmer of een andere steensoort. De discipline steen heeft raakvlakken met de discipline Keramiek.

Zoek een Steen Restaurator