Uurwerken & Wetenschappelijke instrumenten

Het restaureren van uurwerken en wetenschappelijke instrumenten vraagt om specialistische kennis.

Het restaureren van uurwerken is totaal iets anders dan repareren. Belangrijk voor u als eigenaar met een kostbaar product, is dat u zich goed laat voorlichten. Uurwerkmakers die goed kunnen restaureren hebben zich verdiept in de achtergrond van klokken. Ze weten met welke materialen er gewerkt moet worden, zodat een goede restauratie bijna onzichtbaar wordt uitgevoerd.

Hieraan verwant is de restauratie van wetenschappelijke instrumenten, waarin minutieuze onderdelen en mechanische constructies speciale aandacht vereisen. Een gespecialiseerde restaurator zal met kennis, zorg en passie de restauratie uitvoeren.

Zoek een Uurwerken & wetenschappelijke instrumenten Restaurator