Nieuwe Restauratoren Register

Restauratoren Nederland is betrokken bij de oprichting van een onafhankelijke stichting die middels een keurmerk de kwaliteit bewaakt van conserverings- en restauratieprojecten.

De implementatie van een eigen kwaliteitssysteem binnen de vereniging, met een toelatingsprocedure voor erkende restauratoren, is in het verleden niet haalbaar gebleken. Sinds kort volgt Restauratoren Nederland een nieuwe koers waarbij iedereen in het beroepsveld lid kan worden van de vereniging, en de kwaliteitsbewaking door een externe organisatie wordt geregeld: het Nieuwe Restauratoren Register.

Voor het laatste nieuws zie de nieuwsbrief van juli 2016 1ste nieuwsbrief Stichting Restauratoren Register

RN neemt deel aan het tripartite initiatief, gevormd door ARA (Art Restorers Association), RN en RR (het oude Restauratoren Register). Deze groep werkt aan de oprichting van een onafhankelijke stichting, die het Nieuwe Restauratoren Register zal gaan bijhouden. Dit is een lijst van beroepsbeoefenaars die aan bepaalde kwaliteitscriteria voldoen. De erkenning zal de vorm krijgen van een keurmerk. In eerste instantie zal de stichting zich richten op de beroepsgroep van conservatoren en restauratoren. In de toekomst zullen wellicht ook criteria worden opgesteld voor gelieerde beroepen, zoals behoudsmedewerkers.

Het Nieuwe Restauratoren Register zal voor het opstellen van de criteria, en het toetsen van inschrijvers, bestaande kenniscentra en opleidingsinstituten in het werkveld consulteren (zoals de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de Nederlandse Museumvereniging). Daarnaast is het Platform Erfgoedopleidingen opgericht om een goede afstemming binnen de opleidingen te realiseren. RN zal daarin als vertegenwoordiger van het werkveld fungeren.