De beroepen

Restauratoren, behoudsmedewerkers, restauratiearchitecten, ambachtslieden en wetenschappelijk onderzoekers.

Een restaurator is een behoudskundige die is opgeleid in de behandeling, preventieve zorg en het onderzoek van het materieel erfgoed. Hij of zij is specialist binnen een restauratiediscipline en is daarbij deskundig op het gebied van restaurerende handelingen, oorspronkelijke vervaardiging en duurzame conservering. Hij wordt vaak vanuit de (deel)objecten of het materiaal getypeerd (discipline), zoals bijvoorbeeld een emaillerestaurator of een textielrestaurator. Restauratoren hebben bij grotere projecten vaak tevens een bemiddelende en/of coördinerende rol tussen de conserveringsspecialisten en de ambachtelijke specialisten.

De beroepsbenaming ‘restaurateur’ is gekoppeld aan een manager die een restaurant heeft. Het is niet fout maar wel ouderwets om iemand die materieel erfgoed restaureert ook restaurateur te noemen. Vanwege die begripsverwarring wordt in de roerende erfgoed sector de term ‘restaurateur’ niet meer gebruikt, en is het Franse leenwoord vervangen door het Duitse ‘restaurator’.

 

De behoudsmedewerker verricht onder leiding en verantwoordelijkheid van een conservator of restaurator, dan wel een beheerder van een museum(afdeling), archief of bibliotheek handelingen die zijn gericht op het behoud van collecties. De taken bestaan uit het toepassen van geautomatiseerde routines omtrent preventieve conservering, en het combineren van standaardprocedures ten behoeve van het hanteren, transporteren, conserveren, schoonmaken, in-en uitpakken van museale objecten of archivalia, boeken en grafiek.

 

De Restauratiearchitect is een in restauratie gespecialiseerde architect die is ingeschreven in het Architectenregister, beheerd door het Bureau Architectenregister (BA). Hij of zij kan zijn aangesloten bij de Vereniging van Restauratiearchitecten in de Restauratie (VAWR) en eventueel gecertificeerd zijn aangesloten bij GEAR.