Opleiding en bijscholing

Wat zijn de mogelijkheden voor een opleiding binnen conservering en restauratie?

Voor een universitaire Master opleiding Conservering en Restauratie kan men terecht bij de Universiteit van Amsterdam waar verschillende restauratiedisciplines vertegenwoordigd zijn: o.a. Hout en meubelen, Historische Binnenruimten, Moderne kunst, Keramiek: Meer informatie over de Master opleiding aan de UvA

Er bestaat een meer op monumentenrestauratie gerichte HBO-opleiding aan de Hogeschool Utrecht: Meer informatie over de opleiding aan de Hogeschool van Utrecht

voor een MBO opleiding met aandachtsgebied Meubelrestauratie kan men terecht bij het Hout- en Meubileringscollege te Amsterdam: Meer informatie over de opleidingen aan het hout- en meubileringscollege

voor MBO-Restauratieschilderen bij Nimeto te Utrecht: Meer informatie over deze opleiding

..of Sint Lucas in Boxtel: Meer informatie over deze opleiding

Verder zijn er versnipperd diverse initiatieven binnen en buiten deze instituten die zich richten op aanschuifonderwijs of bijscholing. De UvA heeft het inititatief permanente educatie opgezet. Voor verdere informatie hierover kunt u contact opnemen met de commissie permanente educatie, via e-mail: pe-CenR@uva.nl

Restauratoren Nederland organiseert ook vakinhoudelijke cursussen, lezingen en symposia. Deze verschijnen op de website onder nieuws en in de agenda. Zie ook de pagina educatie.

Voor het opzetten van een brede opleidingsstructuur met voldoende doorstroom- en bijscholingsmogelijkheden, is het Centrum voor Restauratietechniek opgericht. Dit is een initiatief (in 2014) van Platform Erfgoed opleidingen dat hiervoor een subsidie heeft verkregen van het ministerie van OC&W. Hierin hebben het restauratie werkveld en de beroepsopleidingen de samenwerking gezocht en gekozen voor een landelijke aanpak om te komen tot een duurzame onderwijs-ven kennisinfrastructuur met kwaliteitsborging. Aanvrager van het project is Sint Lucas (o.a. decoratieschilders). De projectleiding en uitvoering is in handen van Kenniscentrum SBB. Restauratoren Nederland participeert in dit initiatief.