Passende Ethische Richtlijnen voor RN

De nieuwe Ethische Richtlijnen (ER) voor RN zijn nu afgestemd op een diverse groep erfgoed professionals, en zijn aangenomen tijdens de afgelopen ALV (24 mei 2016).

De voorheen gebruikte Ethische Code van E.C.C.O. –  specifiek gericht op restauratoren – moest worden verbreed vanwege de diversiteit van de RN-leden. Een werkgroep Ethische Richtlijnen verkende anderhalf jaar lang de mogelijkheden voor een compacte richtlijn die door alle leden van RN zonder schroom kan worden onderschreven en uitgedragen. RN heeft nadrukkelijk gekozen voor het opstellen van richtlijnen, zonder juridische inbedding. Zij vragen van RN-leden een persoonlijke verantwoordelijkheid jegens de toekomst van ons cultureel erfgoed. De uitgangspunten van de E.C.C.O code, en vergelijkbare codes van buitenlandse verenigingen, zoals de Code of Conduct van de Engelse ICON en de Code of Ethics van het Canadese CAC / ACCR, waren leidraad bij het opstellen van de nieuwe Ethische Richtlijnen.

De ER vragen respect voor het erfgoed in zijn materialiteit, als bron van kennis voor toekomstige generaties. Om dat te bereiken zou iedere ingreep in de fysieke toestand gepaard moeten gaan met het besef dat zorgvuldige documentatie en argumentatie essentieel is, en besluitvorming plaatsvindt op basis van voldoende actuele kennis, en waar nodig intercollegiaal advies. De ER bieden goede uitgangspunten voor een zorgvuldig, transparant en navolgbaar proces van afwegingen, die voorkomen uit een specifieke context.

Download hier de Ethische Richtlijnen RN 2016 2083 (198 downloads ) .

De Ethische Code van E.C.C.O blijft bestaan voor restauratoren. Waarschijnlijk zal de E.C.C.O-code worden gehanteerd door het nieuwe Restauratoren Register bij de oprichting van een onafhankelijk keurmerk voor restauratoren. Ontwikkelingen rondom het keurmerk zijn te volgen op https://www.restauratoren.nl/over-ons/nieuw-restauratoren-register/

Met dank aan de leden van de werkgroep ethische richtlijnen en adviseurs:
Bernice Crijns, Natasha Herman, Roos Keppler, Femke van der Knaap, Jaap van den Burg, Nico Boeijink, Bert van Bommel en alle aanwezigen tijdens de inspraakavond.