Werkgroep Historische Binnenruimten zoekt nieuwe leden

voor de organisatie van werkbezoeken

Sedert 2009 is de sectie Historische Binnenruimten actief bij Restauratoren Nederland. De belangrijkste activiteit van de sectie bestond uit de organisatie van werkbezoeken aan lopende restauraties. Deze werkbezoeken werden altijd zeer gewaardeerd, omdat het de mogelijkheid geeft om informeel op de werkvloer praktische informatie uit te wisselen en letterlijk over de schouder van collega’s mee te kijken.

Sinds de structuursveranderingen bij RN is er geen sprake meer van secties, maar worden de activiteiten voortgezet binnen werkgroepen. Het bestuur van de Werkgroep Historische Binnenruimten bestaat uit de volgende leden: Judith Bohan, Jan Paul Folkers, Angelique Friedrichs en Bernice Crijns (adviseur). Om verschillende redenen hebben de leden onafhankelijk van elkaar besloten om te stoppen met de activiteiten voor de werkgroep.

Hierbij doen we een oproep aan de leden van RN om binnen de werkgroep historische binnenruimten actief te worden en werkbezoeken te organiseren. Op de website is meer informatie te vinden over de werkgroep ‘Historische Binnenruimten’. Er is ook praktische informatie beschikbaar voor de organisatie van werkbezoeken (handleiding en uitnodigingen). Het bestuur van Restauratoren Nederland zal daarbij actief de coördinatie ervan ondersteunen. Heb je interesse neem dan contact op met Martine Posthuma de Boer, info@restauratoren.nl

https://www.restauratoren.nl/werkgroepen/historischebinnenruimten/