Boek, Papier en Fotografisch Materiaal

Met bijna 150 leden is dit de grootste werkgroep van Restauratoren Nederland. Iedereen die werkzaam is op het gebied van boeken, papier, fotografie en gerelateerde materialen kan zich aansluiten. Medewerkers van musea, particuliere ateliers, archieven en bibliotheken, maar ook kleine zelfstandigen zijn welkom.

De werkgroep biedt een platform voor de uitwisseling van kennis over boeken, papier en fotografische materialen. Door de inzet van vele enthousiaste leden die het vak van restaurator verder willen professionaliseren is dit een bloeiende werkgroep. Vrijwel iedereen draagt bij tijd en wijle zijn steentje bij.

Hoe is de werkgroep georganiseerd?

Er zijn drie vakgroepen binnen de werkgroep actief: de vakgroep boeken, de vakgroep papier en de vakgroep fotografie. Iedere vakgroep heeft 2 tot 4 actieve leden die wetenschappelijke kennis bijhouden, en nieuwe ontwikkelingen op hun vakgebied volgen. Artikelen, boeken, interviews en wetenschappelijk onderzoek worden gedeeld met de werkgroepgenoten via studiedagen, artikelen, symposia en workshops. Het is leerzaam en leuk om een tijdje zitting te nemen in een van de vakgroepen.

Het streven is om 1 keer in de paar jaar een groot symposium te organiseren met een onderwerp dat niet alleen interessant is voor de hele sectie, maar zelfs voor de hele vereniging. In voorgaande jaren zijn onderwerpen als “Gekleurd en Verkleurd (over verschillende kleurstoffen en pigmenten door de eeuwen heen)” “Lijmen en geheimen” (over de vele soorten lijmen en hun toepassingen) en “Water” (restaureren met water, waterschade, blussen van erfgoed met water, etc.) aan de orde geweest.

Tot 2012 had de werkgroep BPF een eigen digitaal tijdschrift “BPF Au Courant” dat twee keer per jaar verscheen (in juni en in december). Hierin stonden verslagen van boeken, symposia en workshops, adressen van leveranciers voor materialen en nog veel meer andere relevante informatie. In 2012 is besloten het tijdschrift verenigingsbreed te maken. Het voorvoegsel ‘BPF’ kwam te vervallen en de nieuwe titel werd simpelweg “Au Courant”. Het streven is om dit blad drie keer per jaar uit te brengen. De oude nummers van “BPF Au Courant” zijn voor werkgroepleden nog steeds beschikbaar.

Verstuur een e-mail naar Werkgroepbpf@gmail.com om in contact te komen met de werkgroep.