Werkgroep Boek, Papier en Fotografisch Materiaal

Met bijna 150 leden is dit de grootste werkgroep van Restauratoren Nederland. Iedereen die werkzaam is op het gebied van boeken, papier, fotografie en gerelateerde materialen kan zich aansluiten. Medewerkers van musea, archieven en bibliotheken, particuliere ateliers en kleine zelfstandigen zijn van harte welkom.

De werkgroep biedt een platform voor de uitwisseling van kennis over boeken, papier en fotografische materialen. Door de inzet van vele enthousiaste leden die het vak van restaurator verder willen professionaliseren is dit een bloeiende werkgroep. Vrijwel iedereen draagt bij tijd en wijle zijn steentje bij.

De werkgroep heeft een klein bestuur bestaande uit 3 bestuursleden te weten, Alexandra Nederlof, Marchelma van Breugel en Edith Greuter. Zij stellen zich graag kort voor:

Alexandra Nederlof is werkzaam als boek- en papierrestaurator bij het Nationaal Archief. Zij is sinds 2013 actief geweest in het bestuur van de Sectie BPF. Daarna heeft zij in de Coördinatiewerkgroep Bruidsschat gezeten en nu wil zij graag helpen om de werkgroep BPF weer actief te maken.

Marchelma van Breugel is haar hele werkzame leven al bezig met papier. Na diverse soorten werkzaamheden daaromtrent te hebben gedaan is zij sinds 2016 vanuit haar eigen bedrijf snipper werkzaam als zelfstandig boek- en papierrestaurator. Zij is sinds 2019 lid van RN en vind het heel belangrijk om kennis te delen en dat we als restauratoren scherp blijven nadenken over de uitvoering van onze werkzaamheden.

Edith Greuter is werkzaam als boek- en papierrestaurator bij Erfgoed Leiden en Omstreken. Zij is lid van RN sinds ca. 2006 en ten tijde van de bruidsschat periode actief geweest bij het organiseren van cursussen van buitenlandse collega restauratoren in Nederland. Als bestuurslid van de werkgroep BPF wil zij zich actief blijven inzetten voor het delen en vergroten van kennis van collega restauratoren.

Het bestuur van de werkgroep BPF kan zelf initiatieven voor activiteiten nemen en deze ook organiseren, maar zij streeft er vooral naar dat actieve RN/BPF-leden ook zelf het initiatief nemen om iets te organiseren voor hun collega restauratoren. Het bestuur zal dan ondersteuning bieden en het contact met het algemene bestuur van RN verzorgen.

Heb je een plan om een bijeenkomst, werkbezoek, activiteit of workshop te organiseren of alleen een idee of suggestie daarvoor, dan horen wij dat graag. Laten we met zijn allen de BPF tak van de vereniging actief houden en doorgaan met leuke en leerzame bijeenkomsten te organiseren.

Stuur een e-mail naar boekpapierfoto@restauratoren.nl om in contact te komen met het bestuur van de werkgroep.

Links op de foto Alexandra Nederlof en rechts Edith Greuter in het atelier van Erfgoed Leiden tijdens een demonstratie van de “rollende vochtsandwich” t.b.v. het vlakken van groot formaat tekeningen (2019) Tweede foto Marchelma van Breugel