Historische Binnenruimten

Binnen het bouwbedrijf werken verschillende disciplines. Naast restauratoren met uiteenlopende disciplines zijn dat de verschillende ambachtslieden op de bouw. Eenieder die hier in zijn werkpraktijk mee te maken heeft is van harte welkom bij de werkgroep Historische Binnenruimten van RN, om deel te nemen of zelf activiteiten te ontplooien.

Doelstelling

I. Professionalisering

Professionaliseren van conservering/restauratie van gebouwd erfgoed en de disciplines die daarin werkzaam zijn.

II. Positionering, samenwerking, contacten tussen disciplines

De restauratiedisciplines werkzaam aan het gebouwd erfgoed bewust maken van elkaars bestaan en samenhang tussen de verschillende aandachtsgebieden tot stand te brengen.

III. Scholing, kennis en ervaring uitwisselen

Creëren van ruimte voor education permanente voor de individuele leden. Dit komt de professionaliteit van zowel de individuele leden als ook het gehele vakgebied ten goede.

Activiteiten

Werkbezoeken en Excursies:

Graag wil deze werkgroep actief in het veld projecten bekijken en bezoeken. Om met elkaar verschillende restauraties, restauratieopvattingen en het bouwbedrijf te doorgronden. Het doel is een kennis uitwisseling tussen iedereen die binnen het bouwbedrijf restaureert of met restauratie te maken heeft. Een van de manieren om dit te doen is via informele werkbezoeken op locatie. De betrokken restauratoren kunnen een toelichting geven op hun werk en ideeën uitwisselen met de deelnemers van het werkbezoek.

Het eerste succesvolle werkbezoek was op 22 april 2010 aan de in restauratie verkerende kerkzolder van Museum Ons’ Lieve Heer op Solder in Amsterdam. Inmiddels zijn er meer inspirerende bezoeken achter de rug. Het concept slaat aan! Lees meer in het persbericht over de excursie naar Kasteel Amerongen.

Overige activiteiten

Leden kunnen via de werkgroep verschillende activiteiten organiseren. Leden kunnen hier meer over lezen via de ledenpagina.

Werkgroep vertegenwoordigers

De werkgroep heeft vier leden, onlangs zijn Aga Rijnboutt en Karin van der Lem bij onze werkgroep aangesloten.

  • Ingrid Gerritsen (per dec 2014)
  • Bernice Crijns (adviesrol)
  • Aga Rijnboutt (meer info volgt)
  • Karin van der Lem (meer info volgt)

Gerritsen is metaalrestaurator (meer info volgt)

Crijns is werkzaam als specialist Kleur en Schilderingen bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Zij treedt vanuit deze functie op als adviseur voor de werkgroep Historische Binnenruimten van RN. Opgeleid als sierschilder, architectuurhistoricus en restaurator-onderzoeker van Historische Binnenruimten bij Stichting Restauratie Atelier Limburg, met als specialisatie behoud en herstel van hout- en marmerimitaties.

Meer lezen?
Log in en klik via het kopje archief door naar notulen en verslagen.