Werkgroep Boek Papier en Fotografisch Materiaal

Met bijna 150 leden is werkgroep Boek, Papier en Fotografisch Materiaal (BPF) de grootste werkgroep van Restauratoren Nederland. Ieder lid met interesse op het gebied van boeken, papier, fotografie en gerelateerde materialen kan zich aansluiten. Want interdisciplinaire samenwerking is en blijft belangrijk binnen het restauratievak. Medewerkers van musea, archieven en bibliotheken, particuliere ateliers en kleine zelfstandigen zijn ook van harte welkom .

De werkgroep Boek, Papier en Fotografisch Materiaal biedt een platform voor de uitwisseling van kennis over boeken, papier en fotografische materialen. Door de inzet van vele enthousiaste leden die het vak van restaurator verder willen professionaliseren is dit een bloeiende werkgroep. Vrijwel iedereen draagt bij tijd en wijle zijn steentje bij.

De coördinatoren

De coördinatoren van deze werkgroep zijn Alexandra Nederlof en Edith Greuter. Zij stellen zich graag kort voor:

Alexandra Nederlof is werkzaam als boek- en papierrestaurator bij het Nationaal Archief. Zij is sinds 2013 actief geweest in het bestuur van de Sectie BPF. Daarna heeft zij in de Coördinatiewerkgroep Bruidsschat gezeten en organiseert nu al enkele jaren samen met Edith de workshops voor de werkgroep BPF.

Edith Greuter is werkzaam als boek- en papierrestaurator bij Erfgoed Leiden en Omstreken. Zij is lid van RN sinds ca. 2006 en ten tijde van de bruidsschat periode actief geweest bij het organiseren van cursussen van buitenlandse collega restauratoren in Nederland. Als coördinator van BPF zet zij zich actief in voor het delen en vergroten van kennis van collega restauratoren.

werkgroep Boek, Papier en Fotografisch Materiaal
Links op de foto Alexandra Nederlof en rechts Edith Greuter in het atelier van Erfgoed Leiden tijdens een demonstratie van de “rollende vochtsandwich” t.b.v. het vlakken van groot formaat tekeningen (2019)

Marchelma van Breugel is haar hele werkzame leven al bezig met papier. Na diverse soorten werkzaamheden daaromtrent te hebben gedaan is zij sinds 2016 vanuit haar eigen bedrijf snipper werkzaam als zelfstandig boek- en papierrestaurator. Zij is sinds 2019 lid van RN en vind het heel belangrijk om kennis te delen en dat we als restauratoren scherp blijven nadenken over de uitvoering van onze werkzaamheden.

De werkgroep leden

De coördinatoren van de werkgroep BPF proberen altijd een divers aanbod aan cursussen en workshops en bijeenkomsten te organiseren. Mocht je wensen en ideeën hebben voor een bepaald onderwerp dan horen wij dat graag. Er zijn ook mogelijkheden om zelf iets te organiseren. Dan kunnen wij ondersteuning bieden.

Stuur een e-mail naar boekpapierfoto@restauratoren.nl om in contact te komen met Edith en Alexandra.

Activiteiten van BPF in 2023

Rita Udina: retoucheren en aanvullen van boeken

Jeff Peachey: messen slijpen en gereedschap onderhouden; gereedschap maken van Delrin en bamboe.