Werkgroep Kunst in de Openbare Ruimte

De werkgroep Kunst In De Openbare Ruimte (KIDOR) heeft als doel specialisten die zich met deze werken bezig houden bij elkaar te brengen.

Nederland is rijk aan kunst in de openbare ruimte. Het publieke karakter en het veelal ontbreken van bescherming tegen nadelige invloeden van bijvoorbeeld klimaat en vandalisme, maken de conservering en restauratie extra uitdagend. Ethische overwegingen en materiële eisen kunnen sterk afwijken van wat in object restauratie vaak gebruikelijk is. Kunstenaars hebben in deze werken allerlei soorten materialen gebruikt. Kunst in de openbare ruimte is daardoor bij uitstek interdisciplinair. De behandeling vraagt veelal een nauwe samenwerking van verschillende specialisten en belanghebbenden.

KIDOR

De werkgroep Kunst In De Openbare Ruimte (KIDOR) heeft als doel specialisten die zich met deze werken bezig houden bij elkaar te brengen. Door het organiseren van allerlei activiteiten willen we gezamenlijk het belang van restauratoren bij het behoud van deze kunstwerken onder de aandacht brengen. We streven hierbij naar een actieve discussie met belanghebbenden. Middels kennisdeling en onderlinge discussie streven we naar een verdere ontwikkeling van de conserveringspraktijk rond kunst in de openbare ruimte. Wij nodigen alle leden die zich bezig houden met de conservering en restauratie van kunst in de openbare ruimte van harte uit om lid te worden van deze werkgroep. Aanmelden kan via: Kidor@restauratoren.nl

Karin van der Lem
Michiel Overhoff
Jasmijn Krol

Activiteiten van  KIDOR in 2021

Werkbezoek Totaalkunstwerk  De Nollen

13 november 2021

RN_Verslag de Nollen_SantjePander_KIDOR

Werkgroep Kunst in de Openbare Ruimte

werkbezoek De Nollen