Werkgroep Meubelrestauratoren

werkgroep voor hout en meubelrestaurator

wil graag leden en niet-leden de mogelijkheid geven om kennis uit te wisselen over hout- en meubels.

De werkgroep meubelrestauratoren wil graag leden en niet-leden de mogelijkheid geven om kennis uit te wisselen over hout- en meubels. U kunt hierbij denken aan een atelierbezoek of een kleine bijeenkomst rondom een bijzonder object of onderwerp. Mocht er een meubel of restauratievraagstuk zijn dat u wilt delen met andere restauratoren dan kan er contact worden opgenomen met de werkgroep via meubel@restauratoren.nl. Wij kunnen dan helpen om een bijeenkomst te organiseren en mensen uit te nodigen.

Activiteiten

 vrijdag 22 oktober 2021

werkbezoek atelier brigitte taal_werkgroep meubelrestauratoren

werkgroep-meubelrestauratoren

 

Vrijdag 17 december 2021

Werkbezoek atelier Inske Immink.

De drie grafkisten uit een familiekapel op de begraafplaatst in Heemstede

werkbezoek meubelrestauratoren _RN_Inske Immink

 

Het bestuur van de werkgroep bestaat uit 6 leden:

Pol Bruijs, Tess Graafland, Machteld Jacques, Derk Stomps, Brigitte Taal en Tamara Venema. Zij stellen zich in het kort voor:

Pol Bruijs

Is sinds 1989 zelfstandig meubelrestaurator. Bij Bruijs en Streep werken ze graag met historische interieurs vanwege de complexiteit van onderdelen, materialen en gebruikerseisen. Hierbij wordt veel samengewerkt met collega’s uit verschillende disciplines. Daarnaast werkt het atelier aan meubels en objecten met als basismateriaal hout.

Tess Graafland

Is sinds 2016 werkzaam als lijstenrestaurator bij het Rijksmuseum. Opgeleid als meubelrestaurator aan de Universiteit van Amsterdam heeft zij zich gespecialiseerd in de restauratie van lijsten en vergulding. Binnen de werkgroep van RN wil zij zich graag inzetten voor het uitwisselen van kennis tussen de collega’s in het werkveld.

Machteld Jacques

Is sinds 2016 werkzaam als zelfstandig meubelrestaurator. Tijdens haar opleiding aan de Universiteit van Amsterdam heeft zij zich gespecialiseerd in de restauratie van Europees en Aziatisch lakwerk. Daarnaast is zijn werkzaam als specialist historische interieurs en collectiebeheer voor Vereniging Hendrick de Keyser. Ook is zij actief lid van het bestuur van stichting Ebenist. Met de werkgroep van Restauratoren Nederland willen we graag meer uitwisseling van vakkennis en stimuleren tussen meubelrestauratoren en vakgenoten.

Derk Stomps

Heeft de opleiding Conservatie en Restauratie in Antwerpen gevolgd. Hij is sinds 2008 zelfstandig meubelrestaurator. Hij heeft een tijd als freelancer en later als compagnon voor Le Single Violet gewerkt. Nu is hij sinds 3 jaar freelancer bij Michiel de Vlam en ook bij Machteld Jacques en Tamara Venema. Daarnaast heeft hij zijn eigen werkplaats in Gouda waar hij met zijn gezin op een historisch schip woont.

Brigitte Taal

Is sinds 1997 werkzaam als zelfstandig meubelrestaurator. Ze restaureert en conserveert houten lijsten, objecten en meubels. Ook designmeubelen uit midden 20ste eeuw hebben haar interesse. Sinds 1999 heeft ze haar atelier in Den Haag gevestigd en is vanaf 2007 lid van Restauratoren Nederland. Ze vindt het belangrijk om kennis te delen en is enthousiast deel uit te maken van de werkgroep.

Tamara Venema

Heeft collectiebeheer gestudeerd aan de Reinwardt Academie en is daarna meubelrestauratie gaan studeren aan de Universiteit van Amsterdam.  Ze is sinds 2015 zelfstandig meubelrestaurator waar zij allerlei soorten houten objecten en meubels restaureert met speciale interesse voor vergulding en Europees en Aziatisch lakwerk. Daarnaast is ze werkzaam als medewerker collectiebeheer bij de gemeente Zoetermeer. Het is altijd fijn om kennis en kunde te delen met collega’s, vandaar de medewerking aan de werkgroep.