Werkgroep Muurschilderingen

Muurschilderingen komen in zoveel verschillende gedaanten voor, waarbij de ouderdom, de conditie, de betekenis, het materiaal, de locatie en omgeving enorm kan verschillen. Niets is zo interessant om daarover met elkaar in discussie te gaan en om ideeën uit te wisselen rondom behandeling en conservering.

De werkgroep muurschilderingen

Na wat rustigere jaren is er een nieuw bestuur gevormd dat als doel heeft om een actieve werkgroep te vormen waarbij er afwisselend werkbezoeken, online meetings zullen worden georganiseerd. Werkbezoeken hebben als doel om problematieken uit de praktijk met elkaar de kunnen bespreken maar juist een heel succesvol project kan ook een aanleiding zijn om samen te komen. Werkbezoeken worden altijd afgesloten met een gezellige borrel om het een informeel karakter te geven. De online meetings zijn een residu uit de Covid periode maar bleek zeer effectief om eens in de zoveel tijd ‘samen te komen’ om uiteenlopende onderwerpen te bespreken. De insteek voor deze online meetings kunnen van alles zijn: een presentatie over een project, iets waartegen aangelopen wordt in de praktijk en wat graag gedeeld wordt of om juist een discussie te starten rondom bijvoorbeeld ethische kwesties.

Ook streeft het bestuur ernaar om een keer per jaar een eendaagse workshop te organiseren voor de leden met als doel om nieuwe technieken te leren of juist oude vergeten technieken weer onder de loep te nemen.

Het bestuur is actief en ondernemend maar drijft op input uit de leden. Daarom wordt er ook regelmatig ingecheckt bij de leden om te vragen wat er speelt en welke projecten er worden uitgevoerd. Er wordt van de leden gevraagd om actief mee te denken om ideeën, onderwerpen en werkbezoeken aan te dragen.

Voor alle vragen: muurschilderingen@restauratoren.nl

Het Bestuur

Aafje Wardenaar, Sien Hendriks en Jasmijn Krol

 

Activiteiten van de werkgroep muurschilderingen in 2023

20 januari 2023 Excursie naar De Doelen Rotterdam

15 juni 2023 Excursie naar Groningse kerkjes

werkgroep muurschilderingen excursie groninger kerken Paulus en Petruskerk in Loppersum foto Aafje