Uurwerken & instrumenten

Restauratie aan horloges en klokken gaat verder dan een reparatie. Restauratoren uurwerken hebben zich verdiept in de geschiedenis van de klok/horloge als geheel en met name het uurwerk. De originele maker had een eigen stijl en techniek en dit vraagt een restauratie die hier op aan sluit. Met behulp van de juiste materialen en technieken weet een restaurator uurwerken een goede restauratie te verzorgen waarbij weloverwogen de juiste ethische keuzes worden gemaakt. De restaurator uurwerken heeft een uitgebreid netwerk aan restauratoren voor deelwerkzaamheden aan een houten kast, emaillen wijzerplaat en beschildering. Hieraan verwant is de restauratie van wetenschappelijke instrumenten, waarbij minutieuze onderdelen en mechanische constructies speciale aandacht vereisen. Een gespecialiseerde restaurator wetenschappelijke instrumenten zal met kennis, zorg en passie de meest passende restauratie uitvoeren.

 

Het doel van de werkgroep Restauratoren Uurwerken en Wetenschappelijke Instrumenten is om middels bijeenkomsten en lezingen kennisoverdracht te laten plaatsvinden en het netwerk uit te breiden.
De werkgroep bestaat uit min of meer een vaste kern restauratoren uurwerken en instrumenten maar (mits voldoende ruimte) ook andere disciplines vanuit Restauratoren Nederland zijn welkom om deel te nemen. De bijeenkomsten vinden circa drie maal per jaar plaats en het streven is om eens per 2 jaar een symposium te organiseren.

Rob Memel (restaurator uurwerken) en Jan Willem Pette (restaurator wetenschappelijke instrumenten) zijn de coördinatoren van deze werkgroep.