Werkgroep Vergulde en Polychrome Objecten

Voluit heten wij 'Werkgroep  schilderij- en spiegellijsten, vergulde objecten en polychromie'. En wij zijn voor alle leden van Restauratoren Nederland die geinteresseerd zijn om hun kennis te delen met collega's om zo meer aandacht en waardering te creëren voor dit mooie en veelzijdige vakgebied.

Werkgroep  schilderij- en spiegellijsten, vergulde objecten en polychromie

Onze werkgroep wil graag met leden kennis en ervaring uitwisselen over de restauratie en conservering van schilderij- en spiegellijsten, vergulde objecten en polychromie.

Over ons

Deze werkgroep wil met leden kennis en ervaring uitwisselen over de restauratie en conservering van schilderij- en spiegellijsten, vergulde objecten en polychromie. Door het organiseren van workshops, het bezoeken van ateliers en bijzondere collecties, lezingen en borrels streven we naar een uitbreiding van onze kennis en netwerk, zowel nationaal als internationaal.

Onze werkgroep heeft een WhatsApp- en emailgroep waaraan leden kunnen deelnemen. Op deze manier staan we in direct contact met elkaar voor het stellen van vragen en geven van feedback bij lopende behandelingen, werk gerelateerd nieuws en voorstellen voor activiteiten.

Heeft de werkgroep vergulde en polychrome objecten jouw interesse gewekt? Meld je dan aan! We nodigen alle RN-leden die zich hebben gespecialiseerd in de restauratie en conservering van schilderij- en spiegellijsten, vergulde objecten en polychromie uit om lid te worden van deze werkgroep. Meld je aan met een bericht naar lijsten@restauratoren.nl , en geef ook aan of je toegevoegd wilt worden aan de whatsapp-groep.

Doelstelling

Door regelmatig samen te komen met andere specialisten in ons vakgebied kunnen we kennis delen en ons netwerk uitbreiden. Daarbij kan er ook een uitwisseling ontstaan tussen de praktijkopgeleide restauratoren en restauratoren met een wetenschappelijke achtergrond.

Functieverdeling

Voorzitter en secretaris: Ariaan van Lelyveld & Heleen van Eendenburg

Penningmeester: Eric Bernhard

Activiteit en ideeën

  • Werkbezoek aan ateliers
  • Vakgerelateerde tentoonstellingen en bijzondere collecties bezoeken
  • Organiseren van workshops door het inschakelen van experts.
  • Bezoek aan relevante productleveranciers (bijv. bladgoudfabriek)
  • Minimaal 1 keer per jaar samenkomen.

Het bestuur stelt zich voor

Het bestuur van de werkgroep schilderij- en spiegellijsten, vergulde objecten en polychromie

bestaat uit:

Ariaan van Lelyveld deed een opleiding tot meubelrestaurator maar werkt al sinds 2002 als zelfstandig restaurator van lijsten en verguld meubilair. Zij werkt graag als freelancer op locatie en heeft een voorkeur voor grotere projecten waar meerder disciplines bij betrokken zijn. Ze vindt het belangrijk kennis te delen en is enthousiast deel te nemen aan de werkgroep.

Eric Bernhard is sinds eind jaren negentig werkzaam als lijstenrestaurator. Na het afronden van de restauratoren opleiding bij het Instituut Collectie Nederland (huidige RCE) in 2007, is hij werkzaam als zelfstandig restaurator in zijn atelier in Amsterdam voor musea, instellingen en particuliere collecties. Het uitwisselen van kennis en kunde op zowel praktisch en materiaaltechnisch vlak als theoretisch kunstwetenschappelijk terrein ziet hij als een belangrijke invulling van de werkgroep.

Heleen van Eendenburg werkt sinds 2000 als zelfstandig restaurator van schilderijlijsten en (vergulde) objecten. Ze heeft zich al tijdens de opleiding voor hout- en meubelrestauratie (ICN) gespecialiseerd in de restauratie van lijsten en vergulde objecten. Ze werkt graag op locatie en met verschillende disciplines samen. Via de werkgroep wil ze haar kennis en ervaring delen en bijeenkomsten organiseren.

Tess Graafland is sinds 2016 werkzaam als lijstenrestaurator bij het Rijksmuseum. Opgeleid als meubelrestaurator aan de Universiteit van Amsterdam heeft zij zich gespecialiseerd in de restauratie van lijsten en vergulding. Binnen de werkgroep wil zij zich graag inzetten voor het uitwisselen van kennis en vaardigheden tussen de collega’s in dit mooie werkveld.

In de spreektaal heten wij werkgroep vergulde en polychrome objecten maar voluit zijn we de werkgroep schilderij- en spiegellijsten, vergulde objecten en polychromie.

Lid worden kan door een mail te sturen naar lijsten@restauratoren.nl (alleen voor RN leden)